<
http://www.inforegio.ro/ro/    www.fonduri-ue.ro http://www.guv.ro/ http://www.mdrap.ro/ sigla primaria ocnele mari www.fonduri-ue.ro

Evidenţa instituţiilor de cult din oraşul Ocnele Mari

Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (Trăistari) Al. I. Cuza, 176 Cruce 1798
Biserica „Sfântul Gheorghe Domnesc” (Centru) Al. I. Cuza, 49 Cruce 1650 / 1676
Biserica „Sfinţii îngeri”  (Brazi) Al. I. Cuza, 90
Biserica „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” Făcăi, 6
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – ruine N Bălcescu, 11 1560 / 1746
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” Teilor, 6 1793
Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” (Ocniţa) 22 Decembrie, 33 sf. sec. XIX
Biserica „Sfântul Ghe. şi Sfântul Dumitru” (Ţeica) Ţeica, 21 1726
Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur” (Titireci) Goruniş, 31 1577 / 1724
Biserica „Sfântul Nicolae” (Valea Mănăstirii) Sorăt, 26 1558 – 1574
Biserica „Sfânta Treime şi Sfântul Nicolae” (Buda) Buda, 22 1731
Biserica „Sfânta Varvara” (în salină) Pinilor, 33 2009
Regio.Initiativa Locala.Dezvoltare Regionala
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reperezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Copyright 2015 Primaria Ocnele Mari - Ocne.ro
Site creat de CDZ